Archive for oktober 2018

Moeheid en Electronen Spininversie

Om terug te komen op het artikel over de laaggradige ontstekingen kan moeheid, wat een van de kenmerken daarvan is, ook natuurlijk door andere factoren veroorzaakt worden. Eén van die factoren is een toestand van het lichaam die we een Electronen Spininversie noemen. Een verschijnsel dat bij de meeste mensen totaal onbekend is.

Het is een bewezen natuurkundig verschijnsel in metalen, maar wat ook kan optreden in het menselijk lichaam, Door sterke electro-magnetische velden kunnen de electronen binnen de atomen waaruit we als mens zijn opgebouwd de verkeerde kant op gaan draaien. Dit is een ingewikkelde materie maar wel te begrijpen als je het atoom als een zonnestelsel bekijkt. De kern van het atoom vormt de zon en de electronen de planeten. De planeten draaien om de zon maar ook om hun eigen as. Door de bovengenoemde electro-magnetische straling wordt het electron zodanig beïnvloed dat het ‘kantelt’ en de andere kant op gaat draaien. Op www.akaija.com staat een animatie waarbij dit duidelijk uitgelegd wordt onder de button Spininversie. De zon komt dan als het ware in het westen op i.p.v. in het oosten.

Dit kan alleen plaatsvinden in het lichaam als het door omstandigheden verzwakt is. Net als bij de laaggradige ontstekingen zijn stress, ongezonde voeding maar ook blootstelling aan straling oorzaken dat het immuunsysteem niet in goede conditie is.

Stralingsbronnen zijn DECT-telefoons, wekkerradio’s of de mobiel (dus niet op de slaapkamer !!) electrische dekens, waterbedden en beweegbare bedden, magnetrons, laptops en andere elctrische apparaten. Maar ook hoogspanningskabels, onderzoeken in radiografische afdelingen van zieken-huizen, röntgenfoto’s etc.

Door de spininversie wordt het lichaam niet goed meer voorzien van energie van binnenuit en komen langzamerhand allerlei symptomen zich aandienen. Ongewone hevige vermoeidheid is het duidelijkste symptoom, maar er zijn er meer. Erg gevoelig voor indrukken van buiten af zoals geluid, licht, kleuren, maar ook mensen. Slecht slapen, het niet goed reageren op medicijnen of zelfs averechts, niet of nauwelijks reageren op behandelingen, vreemde allergieën, koude handen en voeten.

Met de Biofotonen therapie die in onze praktijk wordt toegepast kan deze toestand van het lichaam gemeten én behandeld worden zodat de behandeling waarvoor de cliënt naar onze praktijk is gekomen z’n werk beter kan doen.
Daarnaast is het aan de cliënt om samen met de behandelaar te kijken naar de factoren die deze Spininversie veroorzaakt hebben en ze te vermijden, voor zover mogelijk.

Allereerst letten op voeding (zie het artikel over laaggradige ontstekingen) en het vermijden van stress . Maar ook het vermijden van teveel electro-magnetische straling. Dit kan door biosanering van de woonomgeving en het dragen van tools die je eigen energieveld versterken.

In de praktijk gebruiken we de Akaija voor het versterken van het eigen energieveld, waardoor het lichaam minder gevoelig is voor straling. Het is gecertificeerd en bewezen te werken tegen electro-magnetische invloeden door de IGEF. Voor het biosaneren van de woning zijn er op internet voldoende woonbiologen te vinden die zich hiermee bezighouden.

Marianne Agterdenbos

Biofotonen Therapeute, NAET therapeute

More

Oorzaken laaggradige ontstekingen

Oorzaken laaggradige ontstekingen

Tijdens de opleiding Mesologie ben ik nieuwsgierig geworden naar het onderwerp laaggradige ontstekingen waarvan ik destijds nog niet eerder gehoord had. Er bleek in de wetenschappelijke literatuur veel te vinden over dit onderwerp. Deze ‘aandoening’ wordt ook wel omschreven als de verstopte moordenaar…

Relatie tussen ontstekingen en Welvaartsziekte

De relatie wordt gelegd tussen chronische/laaggradige ontstekingen en ziektes als alzheimer, kanker en hartaanvallen. De boodschap is vaak hetzelfde; een chronische ontsteking zou weleens de oorzaak kunnen zijn van veel, zo niet alle ’beschavingsziektes’.

Tijdens mijn co-schappen kwam er een patiënt op consult met terugkerende ontstekingsklachten. Na de intake bleek ze al langer last te hebben van verschillende ontstekingen. Toen deze patiënt op mijn pad kwam, ben ik me af gaan vragen waarom de ontstekingen bij haar terug blijven komen en waarom de een wel last krijgt van ontstekingen en er bij de ander geen duidelijk ontstekingsbeeld te bemerken is, terwijl er toch sprake kan zijn van een laaggradige ontsteking.

Klassieke verschijnselen ontstekingen

Laaggradig betekent een ontsteking met een lagere intensiteit waarbij de klassieke verschijnselen zoals warmte, pijn, roodheid, zwelling en functiestoornis niet duidelijk aanwezig zijn. Vanuit historisch oogpunt wordt de klassieke ontsteking gezien als de natuurlijke reactie op een prikkel terwijl de laaggradige ontsteking een teken is van een aanhoudende ontsteking die in stand wordt gehouden door een overactief immuunsysteem. Dit draagt niet bij aan het genezingsproces, maar is schadelijk voor het organisme, omdat de ontstekingsmediatoren zich richten tegen het lichaamseigen weefsel.

Pas als een laaggradige ontsteking lang genoeg duurt, ontstaan er zichtbare weefselbeschadigingen. Klachten als vermoeidheid, pijn, chronische holte-ontsteking en vormen van allergie kunnen duiden op een laaggradige ontsteking. Het is dus bijzonder zinvol om deze op te sporen en op te lossen.

Enkele oorzaken van chronische (laaggradige) ontstekingen:

Metabool syndroom
Bij het metabool syndroom (type II diabetes, overgewicht, hypertensie) bestaat een sterk verhoogde inflammatie/ontsteking. Dit lijkt vooral het gevolg van metabool actief (visceraal) vet.

Stress
Stress geeft in het algemeen verergering van allerlei aandoeningen, uiteenlopend van eczeem, reuma, hypertensie, tot astmatische bronchitis. De verhoogde ontstekingsactiviteit speelt hierbij vermoedelijk een heel belangrijke rol, naast de hormonale effecten die stress heeft, zoals het stijgen van het cortisolgehalte in het bloed. Hiermee beschermt het lichaam zich tegen ongewenste ontstekingseffecten.

Voeding allergie
Voeding allergie kan ook de oorzaak zijn van een chronische laaggradige ontsteking. Bij klachten zoals; sinusitis, brandend maagzuur, wisselende stoelgang, vermoeidheid, stinkende ontlasting, menstruatieklachten, buikpijn, astma of hooikoorts is de kans op het hebben van een voeding allergie groot.

Infecties
Wanneer het immuunsysteem niet in goede conditie is, door bijvoorbeeld stress of onvolwaardige voeding, kan het soms na een infectie niet goed herstellen. Het gevolg is dat het overschot aan vrije radicalen niet kan worden geneutraliseerd waardoor de vrije radicalen de cellen van het lichaam aanvallen en beschadigen. De beschadiging wordt door het lichaam opgemerkt en het lichaam start vervolgens weer een afweer/herstelreactie. Hierdoor ontstaan weer vrije radicalen waarvan een deel niet geneutraliseerd kan worden. Op deze wijze kan een chronische ontsteking ontstaan als een soort vicieuze cirkel.

Enkele dingen die kunnen duiden op een chronische laaggradige ontsteking:

1. Lichte temperatuurverhoging
2. Verhoging van de ontstekingswaardes in het bloed
3. Vage pijnklachten
4. Onverklaarbare moeheid

Preventie van laaggradige ontsteking: Wat u kunt doen

• Eet voldoende gezond en vers, liefst biologisch
• Eet zo weinig mogelijk kunstmatige toevoegingen
• Drink voldoende water
• Beweeg dagelijks
• Zorg voor een goede nachtrust
• Eet gevarieerd en niet teveel
• Eet geen producten waarvoor u een voedingsallergie/intolerantie heeft
• Vermijd kunstmatige suikers
• Eet met enige regelmaat Vis/visolie, enkelvoudige¬-onverzadigde vetzuren Olijfolie
• Eet voeding met een laag glycemische index
• Stop met roken en wees erg matig met alcohol gebruik

Ga bij langer durende klachten, ook zogenaamd ‘vage’ klachten na waar de oorzaak kan liggen. Ook als u de oorzaak niet zo snel kunt achterhalen, er is altijd een oorzaak. Het lichaam gaat nooit ‘zo maar’ een ontstekingsreactie beginnen. Bezoek als u er niet uit komt een behandelaar die meer inzicht kan geven in de mogelijke oorzaken.
De aanpak moet gericht zijn op het voorkomen van ontstekingen en het herstel van de balans van het immuunsysteem waardoor ontstekingen door het immuunsysteem hersteld kunnen worden.

Hartelijke groet,

Dafna Suskind

More