Onze behandelingen

Biofotonen Therapie

De cellen van ons lichaam stralen ongeveer 100.000 lichtimpulsen (biofotonen) per seconde uit. Deze fotonen zijn allemaal van verschillende frequenties. In de biofysica is dit al jaren bekend. De Russische natuurkundige Alexander Gurwitsj stelde dit al in 1933 vast en later hebben de Duitse fysici Popp en Mersmann dit op hun eigen wetenschappelijke wijze vastgesteld.Als een cel goed functioneert, dan straalt deze coherent, ofwel harmonisch licht uit. De ‘aansturing’ van de chemische processen in cellen geschiedt door licht, maar tijdens het proces wordt ook weer licht geproduceerd.

Vergelijk dit met een orkest dat een mooie symfonie ten gehore brengt. Iedere muzikant produceert op het juiste moment de juiste klank en samen produceer het hele orkest een geweldig spectrum aan klanken. In jouw lichaam ben jij de dirigent. Als je lichaam goed functioneert straalt het een helder en krachtig spectrum van miljoenen lichtfrequencies uit. De lichtimpulsen zijn dan als laserstralen zo strak en gericht.

Tijdens het leven worden we geconfronteerd met obstakels, problemen, ongelukjes, ‘aanvallen’ van buitenaf, en zo kan het gebeuren dat de dirigent afgeleid wordt, gestresst raakt, en het overzicht verliest. Enkele muzikanten raken daardoor van slag, raken uit de maat of produceren de verkeerde tonen, zodat ze vals klinken. De symfonie van klanken is nu niet meer zo mooi om te horen. Ofwel… je bent dan ziek.

biofotonen therapieIn het lichaam betekent dit dat het licht van bepaalde groepen cellen verzwakt of chaotisch wordt. Het licht is nu niet meer strak als een laserstraal, maar meer als dat van een gloeilamp die z’n licht in alle richtingen verspreidt.

De StarLight is als een muziekkenner die valse klanken en harmonische klanken van elkaar kan onderscheiden. Met een speciaal ontwikkeld filter worden de deze lichtimpulsen van elkaar gescheiden. De valse klanken worden ‘in fase’ verschoven, ofwel omgekeerd, en teruggestuurd aan het lichaam. Dat betekent dat er een neutralisatie plaatsvindt van de valse klanken.

Door een behandeling met de StarLight geeft u uw lichaam weer de juiste informatie. Dat betekent dat dit licht, uw eigen licht dus, ervoor zorgt dat uw lichaam weer in evenwicht komt en dat daardoor o.a. uw eigen immuunsysteem weer goed gaat werken. Uw eigen lichaam kan zichzelf weer Helen.

Met de StarLight worden, als het even kan, de oorzaken van de problemen gezocht en gevonden en vervolgens aangepakt tijdens dezelfde sessie. Het lichaam gaat met de nieuwe informatie aan de slag, en lost de gevolgen of symptomen dan zelf op.

De Diagnose

biofotonen therapieTijdens de diagnose wordt eerst gekeken welke systemen in het lichaam goed functioneren. Dit wordt gedaan door middel van metingen op acupunctuurpunten op handen en voeten.
Deze acupunctuur punten zitten aan het eind van de lichtbanen die met alle onderdelen van het lichaam verbonden zijn. Hierbij wordt eerst een rond-om-meting gedaan om te zien welke delen van het lichaam goed functioneren en welke niet.
Goed functionerende systemen tonen zich op het beeldscherm door een rechte horizontale lijn. Minder goed functionerende systemen tonen zich door een afvallende lijn. Naarmate de lijn meer of sterker afvalt, is ook het orgaan slechter of zijn er meerdere storingen. Deze organen hebben een of meer functiestoringen.
Vervolgens worden op die punten die aangeven een functiestoring te hebben, bekende frequenties van mogelijke stoorfactoren getest. De frequenties die wij testen zijn allemaal de omgekeerde frequentiegolven van storingen.
Omdat twee omgekeerde golven elkaar neutraliseren wordt de storing door de juiste golf opgeheven en toont zich weer een vlakke horizontale lijn.
Als dit bereikt is weten we dat we de oorzaak van een storing gevonden hebben.
Dit wordt gedaan voor maximaal 8 storingen per keer.

De Behandeling

Bij het eerste consult krijgt u in de regel eerst een behandeling tegen een energetische whiplash en belangrijke littekens. Dit is nodig omdat deze uw meridianen en energiestroming kunnen blokkeren en een succesvolle behandeling in de weg kunnen staan (voor meer info zie ‘littekens’.)

Nadat ik tijdens de diagnose heb vastgesteld welke de stoorfactoren zijn die behandeld moeten worden, krijgt u de behandeling tegen deze ziekteverwekkers. Deze behandeling wordt uitgevoerd met de omgekeerde frequenties van de gevonden storingen. U krijgt hiervoor 2 glazen staven in handen die via glasvezelkabels verbonden zijn met de StarLight.

Herinnert u zich nog het verhaaltje over het orkest? Als de dirigent de controle verliest klinken er valse tonen in de symfonie.
In de natuurkunde bestaat er een proef met geluid. Wellicht heeft u het zelf op school reeds meegemaakt.

Als je je midden tussen 2 geluidsboxen bevindt die ieder precies hetzelfde geluid produceren, hoor je alles uitstekend.
Als je nu via 1 van de boxen het geluid een halve golflengte ‘in fase verschuift’, hetgeen betekent dat je de frequentie omkeert, dan vindt er een neutralisatie van het geluid tussen de boxen plaats: je hoort vrijwel niets meer.
Schakel je alleen de linkerbox of alleen de rechterbox uit, dan hoor je alles, maar beide boxen samen neutraliseren het geluid.

De StarLight doet precies hetzelfde, maar nu met lichtfrequencies, vandaar dat u glazen staven die licht geleiden, in uw handen houdt. Uw lichtfrequencies worden in de StarLight gesplitst in harmonische en disharmonische frequenties (zuivere en valse tonen). Het goede, harmonische licht, wordt versterkt en weer teruggegeven aan het lichaam. Het disharmonische licht wordt in fase verschoven, ofwel omgekeerd en ook aan het lichaam teruggegeven. Zo worden de zuivere trillingen in volume versterkt en de ongezonde trillingen worden geneutraliseerd, en de ‘symfonie’ klinkt weer harmonisch.

Maar nu is de vraag: waardoor werd de dirigent afgeleid? Ofwel… wat is er met u aan de hand dat uw lichaam ziek werd?

Ziekten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Soms wordt er op de vraag ‘waarom heb ik deze ziekte?’ geantwoord: ‘gewoon een kwestie van domme pech’. Dat is voor biofotonen-therapeuten geen antwoord. Wij zoeken naar oorzaken.
Vandaar dat wij proberen terug te gaan naar de werkelijke oorzaak, die bijvoorbeeld te maken kan hebben onverwerkte trauma’s uit het verleden, het niet om kunnen gaan met…
Juist omdat de StarLight werkt met het hele uitgebreide spectrum van lichtfrequencies, kunnen zelfs emotionele stoorfactoren worden opgespoord.
In feite is niet het virus de oorzaak van uw ziekte, maar het feit dat uw trilling verlaagd werd, b.v. door stress, trauma’s, slechte levensstijl of -omstandigheden, etc. Daardoor is uw weerstand verzwakt en als u dan in aanraking komt met een virus, wordt u ziek.
Onze wereld is vergeven van ziekteverwekkers, maar ons immuunsysteem weet daar normaal gesproken uitstekend mee om te gaan. Wordt uw immuunsysteem echter ondermijnd door bovengenoemde oorzaken, dan krijgen ziekteverwekkers een kans.

De basisfunctie van de StarLight is goed voor het opheffen van 70% van de storingen in het lichaam. De overige 30%, de echte ‘troublemakers’, worden opgespoord door de metingen en behandeld door het inzetten van de medicamenten in het circuit. Door de behandeling gaat uw immuunsysteem weer optimaal aan het werk en lost het alle problemen weer zelf op.
Na ‘uitbehandeld’ te zijn, dient het lichaam eventueel het immuunsysteem weer te trainen en dan kunt u nog wel eens verkouden worden of bijvoorbeeld aan de diarree raken doordat u iets verkeerds gegeten hebt, maar als u het lichaam zelf zijn werk laat doen bent u na verloop van tijd steeds sneller vanaf, want u lichaam leert het ‘zelf te kunnen’.

Electronen Spin Inversie

Gezondheidprobleem: Straling
Een modern gezondheidsprobleem dat zich mag ‘verheugen’ in toenemende belangstelling, heeft te maken met EMF (= Electro-Magnetic-Fields), ofwel electromagnetische straling veroorzaakt door alles dat met electriciteit te maken heeft.
De belangrijkste klachten als gevolg van deze straling zijn:
Toenemende overgevoeligheid
Chronische vermoeidheid.
Overige klachten die een rol kunnen spelen zijn:
slapeloosheid, rusteloosheid, concentratieverlies, veranderde bloeddruk, hoofdpijn, duizeligheid, toenemende allergieën etc.
Vreemd bijverschijnsel dat vaak met deze klachten gepaard gaat is:
Niet of zelfs averechts reageren op medicaties van welke aard dan ook.

Hoe noemen we dit verschijnsel?

Binnen de Biofotonen-Therapie noemen we dit: electronen-spin-inversie. Je zou het echter ook een ‘om- of inklappen’ van het energieveld van uw lichaam kunnen noemen.

Hoe kunnen we dit constateren?

Tijdens het meten van een cliënt kan het voorkomen dat geen enkel meridiaanpunt een normale waarde aangeeft. Elk punt ‘valt af’. In veel gevallen is er dan sprake van een ‘electronen-spin-inversie’. Voordat er verdergegaan kan worden met de diagnose moet daarom eerst dit verschijnsel uit uw systeem verwijderd worden. Dat duurt slechts enkele minuten!
Gaan we daarna verder met de meting dan blijken er ineens heel veel meridiaanpunten wèl normale waardes te geven. De spin-inversie ‘overschreeuwde’ dus al het andere.

Hoe komt u eraan?

Er is altijd een combinatie van 2 factoren nodig waardoor een electronen-spin-inversie kan optreden:
1. Een verzwakt afweersysteem.
Uw afweersysteem kan verzwakken als u te maken heeft met stress op uw werk, stress binnen uw relatie, onverwerkte trauma’s, langdurig verdriet, spanningen, etc. Maar ook als u b.v. slaapt in een aardstraal (een ‘afwijking’ in het aardmagnetisch veld), of als u langdurig blootstaat stralingsbronnen, dan zal na verloop van tijd (maanden tot jaren) uw afweersysteem niet meer in staat zijn u te beschermen.
2. Een electro-magnetisch veld dat voldoende sterk is.
Komt u met zo’n verzwakt energiesysteem binnen een sterk electro-magnetisch veld, dan kan het heel gemakkelijk gebeuren dat u een electronen-spin-inversie oploopt.

Het nare is, als je eenmaal een electronen-spin-inversie hebt, dan raak je dat maar heel moeilijk kwijt, want dit verschijnsel houdt zichzelf in stand. Het verzwakt je energiesysteem namelijk nog meer, en is er dan steeds minder nodig om je in die situatie te houden. Zelfs een relatief zwak electro-magnetisch veld is dan al genoeg. Je komt in een neerwaartse spiraal. Niet alleen lichamelijk, maar omdat je hele leven hierdoor beheerst kan worden, gaat dit ook in geestelijk opzicht doorwerken. Je verliest je ‘levenskracht of levensgeluk’.

Mensen die hier heel erg last van hebben zullen niet graag lang achter de computer zitten, hebben moeite zich tussen veel mensen te begeven, voelen zich heel snel moe worden als ze in een trein zitten, etc. Ze kunnen gewoon nergens meer tegen.

Wat is er aan hand?

Een electronen-spin-inversie is – het woord zegt het al – een natuurkundig verschijnsel uit de quantum-fysica op atomair niveau. Een atoom bestaat uit een kern met daaromheen de electronen. Heel simplistisch voorgesteld kun je een atoom vergelijken met de zon (de kern) en de planeten (de electronen). Elke planeet draait ook om z’n eigen as, waardoor op Aarde de zon in het Oosten opkomt en in het Westen ondergaat. Ook electronen bewegen zich ook om hun eigen as, maar in een veel ingewikkelder patroon en in een ongekend hoog tempo, je spreekt dan over een trillings frequentie.
Worden de electronen nu continu verzwakt in hun beweging, b.v. door stress, dan zal hun trilling zich verlagen. Uiteindelijk komt er een moment dat het electron zich ‘omgekeerd’ gaat gedragen. Zou dit bij de Aarde gebeuren dan zou de Aarde zich om z’n as kantelen en in de tegenovergestelde richting gaan draaien. De zon zou dan in het Westen opkomen en in het Oosten ondergaan.

Onze aura is het energieveld dat werkt als een filter tegen alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Prikkels zijn alles dat wij waarnemen met onze zintuigen, dus kleuren, geuren, geluiden, aanrakingen, maar ook alles dat wij niet bewust waarnemen, zoals stralingen en trillingen. Aura’s en gedachten van andere mensen worden ook door de aura gefilterd.
Als onze aura, ons energie-uitstralingsveld, niet goed werkt dan worden we doodmoe van alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Al onze energie gaat op aan het vechten tegen deze prikkels en op termijn ontstaat er dan chronische vermoeidheid, overgevoeligheid en alles dat daar het gevolg van is.

Als er sprake is van een electronen-spin-inversie wordt onze aura niet meer van voldoende energie voorzien omdat een groot deel van de electronen waaruit ons lichaam is opgebouwd a.h.w. energie verbruikt in plaats van energie uitzendt. De electronen draaien geïnverteerd of omgekeerd, vandaar het woord spin-inversie (omgekeerd draaien).

Wat kun u er zelf tegen doen?

Als u zich herkent in de bovengenoemde klachten, en dus mogelijk een spin-inversie heeft, dan zou u de 2 oorzaken uit uw leven moeten elimineren, dus uw afweer versterken (stress vermijden en liefst oplossen) en uit de buurt blijven van electro-magnetische velden. Maar dat is niet zo eenvoudig.

We kunnen tegenwoordig niet meer zonder electriciteit, dus overal zijn electro-magnetische velden. Belangrijke boosdoeners zijn o.a. DECT-telefoons, wekkerradio’s, hoogspanningsmasten en GSM en/of UMTS-zendmasten. Sommige zaken kun je vervangen (er bestaan inmiddels ‘stralingsarme’ DECT-telefoons), maar niet voor iedereen is het weggelegd om te verhuizen.

Uw afweer versterken is de andere insteek, maar dat is netzomin eenvoudig. Alhoewel…
Vakantie in een rustige, liefst stralingsvrije, omgeving, is b.v. een goede manier.
Datgene gaan doen waar je hart naar uitgaat is èrg belangrijk.
Stress op het werk wordt niet zelden veroorzaakt doordat mensen niet het werk doen dat ze eigenlijk zouden willen doen.
Gezonder eten, waar meer (licht)energie in zit.
Uw trauma’s uitwerken. Uw verdriet loslaten, verwerken.
Goede voedingssupplementen kunnen u meer energie geven.
Zo zijn er heel veel dingen die u kunnen helpen, maar… zoals gezegd… simpel (en goedkoop) is het niet altijd.

Wat kan de biofotonen-therapeut hiertegen doen?

Met behulp van de StarLight kan een electronen-spin-inversie binnen enkele minuten ongedaan gemaakt worden. Uw lichaam krijgt namelijk door de StarLight als het ware een licht-energie-stoot zodat de electronen weer terug normaal kunnen gaan draaien of trillen.

Vroeger was daar een druppeltje bloed voor nodig van de cliënt. Dat (de lichtfrequenties ervan) werd door de StarLight ‘ingelezen’ en gecorrigeerd teruggegeven aan het lichaam, waarna de electronen-spin-inversie verdween.
In praktijk Marisun maken we, in plaats van een druppel bloed, gebruik een sieraad/instrument dat door mijn partner Wim, is ontwikkeld. Dat voorwerpje heeft namelijk precies het goede ‘programma’ om hetzelfde te doen, namelijk ‘omkeren’. Het is een transformatie-instrument. We hebben daar inmiddels vele honderden positieve ervaringen mee opgedaan, en veel therapeuten en binnen en buitenland gebruiken het in hun praktijk. Het heeft een naam meegekregen: Akaija.

Voorkomen dat de spin-inversie weer terugkomt

Om te voorkomen dat de electronen-spin-inversie weer terug komt dient uw afweer- of uw energiesysteem weer sterker te worden. Bovengenoemde maatregelen zijn daarbij heel belangrijk, maar wat zich bewezen heeft als een uitstekend middel om een spin-inversie te voorkomen is ditzelfde instrumentje: de Akaija. De Akaija is als sieraadje aan een kettinkje om de nek heel gemakkelijk te dragen. Het is een bolvormig sieraadje van goud of zilver dat in zich het principe van omkering (inversie) of transformatie symboliseert. Bovendien heeft de naam ‘Akaija’ een bijzondere betekenis: Wij zijn Een.Volg deze link naar de pagina over de Akaija.

Door dit sieraad, of instrument, te gaan dragen ondersteunt u de verdere behandeling, want dat waar u eigenlijk voor komt, de ziekte, de klachten, zullen natuurlijk ook gediagnoticeerd en behandeld moeten worden.

Mocht u een Akaija nodig hebben, dan krijgt die u als cliënt in mijn praktijk tegen een gereduceerd tarief.

Littekens en Energetische Whiplash

Littekens

Met de StarLight is het mogelijk om littekens te behandelen, zelfs als deze al tientallen jaren oud zijn.

Bijna iedereen heeft in zijn of haar leven wel een of meerdere littekens opgelopen. Misschien ben je over prikkeldraad gestruikeld, of heb je een ongeluk(je) gehad, of ben je geopereerd. Littekens zeggen iets over wat je hebt meegemaakt. Eigenlijk horen ze na verloop van tijd weer te verdwijnen, of tenminste hoor je er geen last meer van te hebben.

Dit is echter niet altijd het geval. Zelfs na tientallen jaren kunnen littekens nog rood en hinderlijk zijn, jeuken, hard aanvoelen, alsof de wond nooit echt geheeld is. Je hebt ermee leren leven, maar eigenlijk heb je er onbewust altijd last van gehouden.

Wat er met zo’n litteken vaak aan de hand is, is dat de meridianen op die plek zijn doorgesneden of beschadigd. De wond heeft zich weliswaar gesloten, maar de energie- of lichtbaan (hetgeen een meridiaan in feite is) op die plek niet hersteld. De energie stroomt daar niet voldoende doorheen, kan zich ophopen, en voorbij dat litteken wordt het lichaam niet van voldoende lichtenergie voorzien. Vaak kom ik in mijn praktijk mensen tegen bij wie een klacht verband houdt met een of meer littekens. Vooral operatielittekens zijn, omdat ze vaak lang zijn, de oorzaak van klachten. Denk bijvoorbeeld aan een keizersnede…. zo’n snee is erg lang, gaat dwars over de buik, en doorsnijdt daardoor vele meridianen.

Met de StarLight is het mogelijk deze energiebanen weer te ‘openen’, zodat ze hun energie weer door kunnen geven, en daardoor heeft de verdere behandeling meer kans van slagen. Vandaar dat ik bij de eerste behandeling uw littekens zal gaan behandelen.
Wat ik dan doe is kleine plakkers aanbrengen over het litteken heen, maar verbonden met het gezonde weefsel eromheen. We ‘kopieren’ dan als het ware de gezonde trillingen naar het littekenweefsel.

Op deze wijze is het ook mogelijk om littekens voor een groot deel te laten verdwijnen of tenminste sterk te laten verminderen. Te verwachten is dat de roodheid, de jeuk en de verharding minder zullen worden. Hiervoor zijn meerdere behandelingen nodig, want littekenweefsel herstelt niet snel. Informeert u hiernaar bij mij. Voor alleen littekenbehandelingen gelden aparte tarieven.

Voor het meridiaanherstel in een litteken is in principe 1 behandeling genoeg.

Energetische Whiplash

Als u in uw verleden een ongeluk heeft gehad, van de trap bent gevallen, een flinke smak met uw hoofd heeft gemaakt, etc… – een ongeluk zit in een klein hoekje – dan is het heel wel mogelijk dat u een whiplash heeft opgelopen.Het is daarom na een dergelijk ongeval van belang dat u zich zo snel mogelijk even laat controleren bij een chiropractor of b.v. bij een manueel therapeut. Juist kort na een ongeval is het herstel van de fysieke whiplash vaak heel makkelijk. Doet u dit niet dat kan het zijn dat u later b.v. een chronische hoofdpijn ontwikkelt omdat uw nek niet helemaal ‘recht’ staat. Maar dit terzijde.

Wat men meestal niet beseft is dat er ook in het energielichaam een ‘knik’ kan zijn ontstaan op diezelfde plek. Dat noemen we een energetische whiplash. De energie stroomt daar niet meer goed door en kan het herstel van latere ziekten en ongemakken in de weg staan.

Op dezelfde manier als bij littekens zal ik daarom bij een eerste behandeling, indien nodig of indien u het niet zeker meer weet, ook deze whiplash behandelen. Daarbij worden boven en onder de plek van de mogelijk aanwezige energetische whiplash plakkers aangebracht en gedurende 2 minuten behandeld. Deze plakkers worden in de regel op uw rug aangebracht.

Deze maatregelen zijn zinvol omdat dit soort ‘stoorfactoren’ een succesvolle behandeling in de weg kunnen staan.

Bij de eerste afspraak wordt u gevraagd een vragenlijst (anamnese) in te vullen. U kunt deze lijst hier alvast downloaden (160Kb in PDF), uitprinten invullen en vervolgens meenemen bij uw eerste bezoek.

Klik op de rechtermuisknop en kies voor ‘bestand opslaan’.

DOWNLOAD ANAMNESE