Onze behandelingen

Mesologie

mesoDe Mesologie® neemt een centrale plaats in tussen de reguliere en de alternatieve gezondheidszorg. De academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan de inzichten uit de complementaire geneeswijzen. Uit beide richtingen zijn de goede en zinvolle aspecten gebruikt en samengevoegd. Dit geldt voor zowel voor de diagnose, de onderzoeksfase, als voor de therapie, de behandel- en adviesfase.

De Mesologie® kent een aantal uitgangspunten:

 • De mens staat centraal.
  Er wordt naar meer dan alleen de klacht gekeken. De totale mens met al zijn lichamelijke, emotionele en geestelijke aspecten wordt onderzocht. Elk van deze aspecten verdient de aandacht. Vooral bij chronische klachten wordt uitgebreid gekeken naar de dieper liggende oorzaak.
 • De oorzaak heeft prioriteit.
  De Mesoloog maakt een onderscheid tussen symptomen en de echte oorzaak. De behandeling is vooral op deze oorzaak gericht.
 • Elk symptoom verdient de aandacht.
  Elk signaal maakt deel uit van het geheel. Symptomen onderdrukken met een middeltje heeft geen zin, want daarmee is de oorzaak nog niet verdwenen.

Het stellen van een goede diagnose is dus een zeer belangrijk aspect van de Mesologie®. De Mesoloog gebruikt verschillende vormen van diagnostiek. Elke onderzoeksvorm moet tot dezelfde diagnose leiden bij de patient. Door de verschillende onderzoeken transparant te maken, worden alle aspecten van de patient bij de diagnose en de behandeling betrokken.

Wat kan de Mesoloog?

De Mesoloog heeft een opleiding gevolgd in:

 • Reguliere Geneeskunde (anatomie, fysiologie, pathologie) . Traditionele Chinese Geneeskunde en Ayur Veda (filosofie, diagnostiek en voedingsleer)
 • Homeopathie, kruidenleer en orthomoleculaire geneeskunde (vitamine- en mineralenleer).
 • Electro Fysiologische Diagnostiek (diagnostische meting)
 • Filosofie en Psychologie

De Academie voor Mesologie® is een vijfjarige deeltijd opleiding op HBO-niveau. Mesologie® is een beschermd beroep en de Mesoloog dient volgens richtlijnen praktijk uit te oefenen en zich regelmatig bij te scholen.

mesoloog

Wat is de werkwijze van de Mesoloog?

Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenlijst thuis gestuurd, waarin gevraagd wordt naar uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen etc. Deze vragenlijst, die u enige tijd voor de afspraak heeft teruggestuurd, wordt met u doorgesproken en verder uitgewerkt.

Dan volgt het onderzoek, dit kan bestaan uit:

 1. Lichamelijk onderzoek (zoals gewrichten, huid, buikorganen, etc.)
 2. Pols- en tongdiagnosiek volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde en Ayur Veda.
 3. Electro Fysiologische Diagnostiek: er worden circa 80 -100 punten gemeten; dit voelt u nauwelijks (zonder naalden). Deze punten be vinden zich voornamelijk op handen en voeten.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt de medicijnkeuze bepaald. Deze keuze wordt gecontroleerd door de Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD). De resultaten van het onderzoek worden met u doorgesproken en vervolgens wordt een therapieplan opgesteld. In het advies wordt aangegeven welke middelen dienen te worden gebruikt (homeopathisch, orthomoleculair, kruiden, etc.) en/of welke voedingsadviezen dienen te worden gevolgd. Zo nodig kan worden verwezen naar een reguliere arts, osteopaat, psychotherapeut, e.a. Na 4 tot 8 weken vindt er een controle plaats.

Een Mesoloog behandelt vooral chronische klachten. Voor acute klachten is de Mesoloog in het algemeen niet bevoegd en is de praktijk niet ingericht.

Registratie en Vereniging

De gediplomeerde Mesologen staan geregistreerd bij de Registratieraad voor Mesologen en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie® (NVVM). Deze vereniging regelt ondermeer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. De Mesoloog houdt zich aan

de gedragscode van de beroepsgroep. Voor klacht- en tuchtrecht ben ik aangesloten bij de RBCZ. Licentienummer: 406063R.

Kosten: zie tarieven.

Sommige particuliere verzekeringen vergoeden deze consulten. Soms vergoeden sociale fondsen van grote bedrijven (een deel van) de kosten.

Afspraak

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Wij adviseren u echter wel de huisarts of de behandelend specialist op de hoogte te stellen. Wij streven naar een goede samenwerking met artsen, specialisten en/of andere disciplines in de gezondheidszorg.