Onze behandelingen

QBR

qbr

Nieuwe tijden

Nieuwe inzichten

Nieuwe mogelijkheden

 

Gezondheid is gelijk aan harmonie,

Leonardo da Vinci heeft met zijn beroemde tekening hier al op gewezen. Iedere gezonde cel, ieder orgaan trilt met een bepaalde frequentie. Invloeden van buiten het lichaam zoals voeding, elektrosmog en dergelijke kunnen deze gezonde frequenties verstoren en hiermee onze gezondheid, dat wil zeggen ons “lichaamssysteem”, uit evenwicht brengen.

Dat komt omdat door middel van deze frequenties alle processen in het lichaam worden aangestuurd. Als er een storing in het signaal ontstaat is het mogelijk dat er “miscommunicatie”ontstaat. De aansturing is niet meer optimaal en de processen verlopen niet meer optimaal. Als gedurende langere tijd er als het ware misverstanden bestaan tussen verschillende cellen en organen kunnen functiestoornissen optreden die uiteindelijk tot klachten en ziekte kunnen leiden.

qbrHet “draadloze communicatiesysteem” is voor te stellen als een radiozender; als er goed is afgestemd op een zender hebben we een duidelijke, heldere, storingsvrije en constante ontvangst. Hoe verder we van de optimale instelling verwijderd raken hoe meer storing te horen is. Uiteindelijk horen we alleen nog maar een onaangenaam geruis. “Ruis” staat in het lichaam dan voor het hebben van klachten of een grotere kans op het krijgen van klachten. De nieuwste kwantumtechnologie maakt gebruik van dit principe. Er kunnen met deze techniek zwakke plekken en verstoringen op frequentie niveau worden vastgesteld en worden gecorrigeerd! Zodoende kan ons lichaam weer in balans worden gebracht, alle cellen kunnen weer in harmonie trillen in het gebied van een optimale gezondheid en welbevinden. De miscommunicatie is uit de weg geruimd en er wordt weer doelmatig gereageerd door cellen en organen.

 

Een nieuwe benadering voor optimale gezondheid

qbrGezondheid is niet alleen een complex systeem maar ook een continu proces. Meestal gaan we van de omgekeerde ontwikkeling uit; we zijn gewend met het ouder worden steeds meer beperkingen en slijtage verschijnselen te

krijgen. We noemen dat “ouder worden” en horen bij klachten of ziekte steeds weer: “daar moet u mee leren leven”. Maar dat is maar een deel van de waarheid, dergelijke processen zijn vaak omkeerbaar of kunnen worden vermeden!  

Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen is het sinds kort mogelijk om het lichaam in al haar facetten en met al de relaties tussen organen onderling te meten en te analyseren. Iets wat met de huidige diagnosemethoden tot nu toe niet mogelijk was.

Enkele van deze high-end technologieën werden voor het Russische ruimtevaart programma ontwikkeld als een diagnose- therapiesysteem op basis van een volledig nieuwe benadering.  Russische kosmonauten verblijven vaak maandenlang in de ruimte. Er moest dus een systeem worden ontwikkeld wat in staat was om:  

 1. de gezondheid van mensen in zijn totaliteit te meten
 2. ziekte en klachten al te kunnen vaststellen voordat ze waren opgetreden
 3. optimale individuele dosering van producten of medicijnen te bepalen
 4. indien nodig te behandelen

Als je ziektes voordat ze klachten hebben veroorzaakt subtiel maar effectief tegen kunt gaan betekent dat een totaal nieuwe benadering van onze gezondheid. We “repareren” niet meer alleen maar zijn in staat om tijdig verzwakkingen en verstoringen in het “aansturingsysteem” te corrigeren. Op deze wijze wordt holistisch ingegrepen en worden processen waaronder ziek worden en verouderen effectief tegengaan.

Hoe werkt het in de praktijk

qbrDe Russische originele technologieën zijn nu ook in het Westen toegankelijk, ook voor particulieren. De meting met het Nano-Tec Quantum-bio-response systeem vindt plaats door middel van een koptelefoon waarin diverse meet- en zendtechnieken zijn verwerkt en een laser beamer. Deze wijze van meten belast het lichaam op geen enkele wijze terwijl de nauwkeurigheid zeker vergelijkbaar is met bekendere diagnostische meetmethoden. De QBR methode heeft het voordeel dat het

lichaam in zijn totaliteit in al haar facetten, zowel mentaal, fysiek als emotioneel gemeten wordt en dat verzwakkingen en verstoringen die

zouden kunnen leiden tot klachten en ziekten gemeten kunnen worden al voordat er klachten zijn.Tijdens het scannen kan de cliënt zelf op het beeldscherm de voortgang van het scanproces vervolgen.

De energiewaardes van de talrijke in het lichaam gemeten punten verschijnen op het beeldscherm waardoor de cliënt een beeld krijgt van zichzelf. De energiewaardes van de gemeten punten in het lichaam worden gewaardeerd volgens een systeem van 1 tot en met 6. Het cijfer 6 staat hierbij voor een minder optimale situatie terwijl 2 de optimale energiewaarde weergeeft. Daarnaast geeft het systeem in 1 oogopslag via kleuren weer waar de problemen zich manifesteren. Hierbij is geel een optimale waardering, rood geeft een omslag van goed naar minder goed en bij bruin/zwart kunnen er problemen ontstaan.

Talloze meetpunten

Er kunnen punten gemeten worden van de meest uiteenlopende onderdelen van het lichaam tot op cel- en chromosomenniveau en dat ook nog heel specifiek. De gemeten data kunnen vervolgens met de gegevens uit een omvangrijke databank worden vergeleken. Het is zo mogelijk om belastingen erg vroeg te herkennen en niet-harmonische frequentiepatronen aansluitend subtiel en voorzichtig te harmoniseren. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt op deze wijze gestimuleerd.

qbr

Na meting

qbr

Na frequentie overdracht

Focus individuele gezondheid en harmonie

De NanoTec Quantum-bio-response technologie maakt een geheel nieuwe benadering van gezondheid mogelijk. Tot nu toe kon men vaak pas iets beginnen als het lichaam al uit balans was geraakt en ziekteverschijnselen waren opgetreden. Door de nieuwe meettechnieken kan de complexiteit van het menselijke lichaam veel beter worden beoordeeld in al haar facetten. Vaak is het zo dat symptomen die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben toch samenhangen.

Een darm die uit balans is geraakt kan bijvoorbeeld betekenen dat het immuunsysteem (wat voor een belangrijk deel in de darmen zit) minder goed functioneert. Een gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat iemand sneller last heeft van infecties en waarschijnlijk is ook de opname van voedingsstoffen minder goed hetgeen kan leiden tot een tekort aan belangrijke stoffen. Met de Quantum-bio-response systeem is het mogelijk om al deze verbanden te checken en te verifiëren.  

Preventie in plaats van reparatie

Quantum Bio Response Techniek Quantum Bio Response Techniek Quantum Bio Response Techniek
Quantum Bio Response Techniek Quantum Bio Response Techniek Quantum Bio Response Techniek

Het zwaartepunt ligt dankzij de nieuwe mogelijkheden niet meer op „reactie“ hoewel dit ook mogelijk is.Verzwakkingen van het signaal kunnen tijdig worden vastgesteld voordat er ziekte en klachten kunnen ontstaan. Nog belangrijker dan het vaststellen van de huidige situatie is de mogelijkheid om in de vastgestelde samenhang tussen organen corrigerend op te kunnen treden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het uittesten van passende producten (bijvoorbeeld voedingsupplementen), door middel van een harmonisering van frequenties (er worden gezonde frequenties gezonden naar die gebieden die het nodig hebben zodat het lichaam weer met gezonde frequenties in resonantie gaat, of door individuele middelen waarin de passende frequenties zijn overgedragen. Omdat op deze wijze de basis van het systeem benaderd wordt is het mogelijk erg veel verschillende soorten klachten positief te kunnen beïnvloeden, van lichamelijke klachten tot verstoringen in energetische gebieden (chakra’s bijvoorbeeld) tot aan psychische oorzaken van klachten.

Wetenschappelijke achtergrond

De moderne natuurkunde heeft bewezen dat materie niet star en massief is maar beweeglijk en allesbehalve massief, bovendien dat materie op frequentieniveau met elkaar is verbonden.

De Britse bioloog en biochemicus Rupert Sheldrake spreekt over morfogenetische velden die door elektromagnetische methoden zijn vastgesteld en door elektromagnetische velden kunnen worden beïnvloed.

Iedere cel en ieder materiaal trilt op een specifiek trillingsniveau. Een gezonde cel trilt op een ander niveau dan een zieke cel. In het morfogenetische veld is de optimale trilling van ieder materiaal opgeslagen. Eenvoudiger gezegd: in het morfogenetische veld is alle informatie opgeslagen. Ons lichaam blijkt veel meer te zijn dan de losse som der delen. In Amerika maar ook in Europa vinden momenteel veel boeken gretig aftrek die de wetenschap achter deze nieuwe inzichten beschrijven. Ook blijkt uit deze boeken dat de huidige westers toegepaste geneeskunde totaal geen gelijke tred houdt met de nieuwste natuurkundige ontdekkingen.

Voordelen

De Nano-Tec Quantum-bio-response scanners zijn dank zij meerdere technische innovaties in staat om de informatie uit deze velden vast te leggen. De frequenties worden vastgelegd,verwerkt en als frequentiepatroon en energiewaardes weergegeven. Een

geïntegreerde database biedt mogelijkheden voor de vergelijking met duizenden gegevens van storende frequenties. Deze analyse maakt het mogelijk om corrigerende frequentiepatronen samen te stellen en, voordat deze trillingen als correctie worden overgedragen, te testen op de uitwerking. Het apparaat biedt dankzij de fascinerende technische ontwikkelingen de mogelijkheid om een uniek inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van uw lichaam. Niet alleen verzwakkingen maar ook sterke kanten kunnen worden vastgesteld evenals mogelijke risicofactoren. Met de gemeten actuele energiestatus als leidraad volgt een evaluatie waarbij gedetailleerd is te zien op welke wijze eventuele minder goede condities kunnen worden gecorrigeerd. Niet de huidige situatie is bepalend maar de gezondheid en belastbaarheid die uw lichaam met de passende ondersteuning weer kan bereiken. Het apparaat kan daartoe prognoses afgeven die het mogelijk maken om een uiterst precieze en individuele correctie vast te leggen. De wijze van aanpak van deze nieuwe methode is volledig oplossingsgericht en zoekt niet simpelweg naar oorzaken.

Quantum Bio Response Techniek

Ons lichaam zal altijd streven naar gezondheid en het verouderen altijd proberen tegen te houden als de voor het lichaam noodzakelijke impulsen worden aangereikt.

De QBR technologie maakt het mogelijk om u hierin uitgebreid en diepgaand te ondersteunen zodat u op een doelmatige wijze verantwoording kunt nemen voor uw lichaam en uw gezondheid, onder professionele begeleiding.

Toepassing in het Centrum voor Complementaire Geneeswijzen

In ons Centrum voor Complementaire Geneeswijzen hebben wij besloten de Quantum-bio-response aan te schaffen om nog diepgaander en veelomvattender te kunnen behandelen. Naast de Naet therapie, de mesologie, acupunctuur en andere therapieen blijkt met de quantum bio-response een uitermate diepgaand onderzoek mogelijk hetgeen zich vertaald in een heel compleet beeld over de gezondheidstoestand van de patient. Daarnaast zijn ook de behandelingsfrequenties die in de database van de Quantum-bio-response zijn opgeslagen enorm uitgebreid. Deze freqenties behelzen allerlei emoties, bach bloesems, fytotherapie, homeopathie, edelstenen, fysieke orgaanfrequenties, chakra’s maar ook beïnvloedende programma’s voor hersenritmes, anti-aging programma’s, speciale kinderprogramma’s, leerprogramma’s, slaapprogramma’s, stress programma’s etc.etc.

De mogelijkheden zijn schier eindeloos en kunnen soms net de “missing-link” zijn in het therapeutisch spectrum van de andere therapieen. Het apparaat werkt oplossingsgericht en bovendien in het “psychoanalytische” en energetisch gebied. De nadruk ligt niet zozeer op het vinden van de oorzaak maar meer nog op de psychische en energetische problemen, blokkades, overtuigingen en vaste patronen die ten grondslag liggen aan de klachten en symptomen van allerlei aard. QBR kan bijv. onopgeloste conflicten uit de vroege jeugd aan het licht brengen maar ook zelf-vernietigende overtuigingen aan het licht brengen die tot ziekte kunnen leiden.

De werking van de regulerende frequenties zijn enorm diepgaand aangezien het lichaamseigen frequenties zijn die het zelfregulerend vermogen van het menselijk lichaam op ieder niveau aanspreken. Vaak hebben deze behandelingen vrijwel direct merkbaar effect maar omdat het om bio-energie handelt ook tijd nodig om volledig in ons organisme uit te kunnen kristalliseren.

Na een eerste scan is het daarom ook raadzaam om de volgende scan niet eerder als na 4 weken opnieuw te doen plaatsvinden. Daarna blijken de intervallen van behandeling steeds langer te worden.

Wilt u meer weten?  

De Quantum-bio-response techniek berust op de allernieuwste inzichten en kennis op het gebied van de nanotechnologie, quantumfysiologie en het “morfogenetisch veld”. Als u hierover meer wilt weten hebben we de volgende tips.

Films:

 1. What the bleep do we know (hiervan zijn inmiddels meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht) hierin wordt op populair wetenschappelijke wijze de werking van quantumfysiologie uitgelegd.
 2. Down the rabbit hole Dit is het vervolg op “what the bleep”  
 3. The secret

Boeken:

 1. What the bleep do we know , geschreven door verschillende wetenschappers
 2. Het veld geschreven door Lynn Mctaggart
 3. Energiequelle Tesla , geschreven door Reinhold Lutzmann
 4. Skalar Technologie , geschreven door T.E. Bearden
 5. Bio Energie-veld , geschreven door Katrin Klink (hierin wordt ook een hoofdstuk aan Quantum-bio-response gewijd

Verder zijn er boeken van Rupert Sheldrake, prof. Dr. Tiller, dr. Gerber en vele anderen die zeer veel achtergrondinfomatie geven met betrekking tot de QBR.

Websites:

1. https://www.whatthebleep.com/
2. https://www.quantenwelt.de/elementar/photonen.html