Onze behandelingen

ReAttach

Een hoofd dat overloopt, slechte concentratie en moeite om dingen te begrijpen zijn veel voorkomende kenmerken van psychische klachten. ReAttach is een behandelvorm waarbij u (m.u.v. het intake gesprek) niet hoeft te praten.

De therapie bestaat uit aanraking (trommelen op de handen) en simpele denkopdrachten. Door deze combinatie wordt het brein in staat gesteld om nieuwe verbindingen te vormen en/of blokkades op te heffen. Deze kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld sprake is van:

– ontwikkelingsproblematiek
– emotieregulatie problemen
– angst- en stemmingsstoornissen
– vroegkinderlijk trauma/hechtingsproblematiek
– persoonlijkheidsproblematiek
– psychosomatische klachten

ReAttach maakt het weer mogelijk om rustig en samenhangend te kunnen denken.

De rust en ruimte die ontstaat kan de basis vormen waarop iemand zelfstandig weer verder kan.
Meer specifiek kan ReAttach gericht zijn op:

Het bijstellen van concepten (zelf-anderen) bijvoorbeeld wanneer u zich in contact met anderen snel de mindere voelt of wanneer u problemen heeft met een collega of familielid.
Het leren van nieuwe dingen/opdoen van ervaringen, bijvoorbeeld wanneer u het moeilijk vindt om in een groep te zijn, faalangst of last van een fobie heeft.
Het neutraliseren van negatieve ervaringen (gedachtes aan deze ervaringen worden minder beladen) en het aanvullen van tekorten, bijvoorbeeld wanneer u zich belast voelt door nare/ingrijpende ervaringen uit het verleden.

Voor wie
In het bijzonder is ReAttach geschikt voor mensen die te weinig hebben kunnen profiteren van gesprekstherapie of voor mensen die het lastig vinden om zich uit te drukken of in gesprek te zijn.
De methode is geschikt voor kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen. Verslaving en acute psychotische klachten vormen contra indicaties voor toepassing van ReAttach.

Opzet: intake (1 uur) + gem 5 wekelijkse sessies (45 min). Tijdens de sessies (m.u.v. de intake) hoeft u niet te praten. Uiteraard is het altijd mogelijk om na afloop van de sessie ervaringen te bespreken. Voor- en nameting d.m.v. online vragenlijst.