Mariska Bouwman

Mariska Bouwman

Een hoofd dat overloopt, slechte concentratie en moeite om dingen te begrijpen zijn veel voorkomende kenmerken van psychische klachten. ReAttach is een behandelvorm waarbij u (m.u.v. het intake gesprek) niet hoeft te praten.

De therapie bestaat uit aanraking (trommelen op de handen) en simpele denkopdrachten. Door deze combinatie wordt het brein in staat gesteld om nieuwe verbindingen te vormen en/of blokkades op te heffen. Deze kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld sprake is van:

– ontwikkelingsproblematiek
– emotieregulatie problemen
– angst- en stemmingsstoornissen
– vroegkinderlijk trauma/hechtingsproblematiek
– persoonlijkheidsproblematiek
– psychosomatische klachten

Opzet: intake (1 uur) + gem 5 wekelijkse sessies (45 min). Tijdens de sessies (m.u.v. de intake) hoeft u niet te praten. Uiteraard is het altijd mogelijk om na afloop van de sessie ervaringen te bespreken. Voor- en nameting d.m.v. online vragenlijst.